Category : Zdraví

Jak naše zdraví podpořit sportem


O tom, že chceme být zdraví, není pochyb. OvÅ¡em to není tak snadné, jak se může zdát. V naÅ¡ich podmínkách mírného pásma na nás pÅ™edevším v podzimním a zimním období Äekají nejrůznÄ›jší virová respiraÄní onemocnÄ›ní, od klasické rýmy pÅ™es chÅ™ipku až po covid. A je jasné, že se jim chceme pokud možno vyhnout. A jedním z nejběžnÄ›jších způsobů je, mimo příjmu vitaminů, také sportování. To je vÅ¡eobecnÄ› považováno za přínosné pro zdraví. Je vÅ¡ak dobré se podívat, zda má skuteÄnÄ› až takový vliv na naÅ¡e zdraví, jak se tvrdí.

 

nemocem je dobré předcházet

 

V první Å™adÄ› je nutné říci, že pravidelný pohyb v dostateÄném množství je skuteÄnÄ› výborným prostÅ™edkem prevence proti celé Å™adÄ› nejrůznÄ›jších civilizaÄních chorob, pÅ™edevším pak kardiovaskulárního systému. Pokud se pravidelnÄ› hýbeme, pak je pravdÄ›podobné, že budeme žít déle a v lepším stavu, než kdybychom jen sedÄ›li. A to je rozhodnÄ› dobré, ovÅ¡em je otázkou, zda nám pomůže také v prevenci proti respiraÄním onemocnÄ›ním.

 

Zde je vhodné se podívat, jak vlastnÄ› tato onemocnÄ›ní vznikají. Dochází k průniku virových Äástic do organismu, kde se zaÄnou množit v plicích a způsobovat zahlenÄ›ní, zánÄ›ty a další komplikace. Je tedy otázkou, zda cviÄení skuteÄnÄ› může s tímto nÄ›jak pomoci.

 

sport je pro zdraví přínosný

 

Je pravdou, že lidé, kteří sportují, jsou obvykle zdravÄ›jší než ti, kteří ne. OvÅ¡em je nutné pÅ™iznat, že tento výsledek není ani tak výsledkem pohybu samotného, jako spíše dalších okolností. Tím prvním je fakt, že vzhledem k prevenci již zmínÄ›ných civilizaÄních onemocnÄ›ní je imunitní systém celkovÄ› v lepším stavu, a tak dokáže s infekcí lépe bojovat.

 

Dále je nutné si uvÄ›domit i to, že tito sportovci, byÅ¥ rekreaÄní, chodí sportovat prakticky za každého poÄasí. Tím si jejich tÄ›lo zvykne i na horší podmínky, a lépe se tak ubrání onemocnÄ›ní. Je to v podstatÄ› stejný princip jako má otužování, byÅ¥ ne tak extrémní.

 

Vidíme tedy, že pravidelné cviÄení rozhodnÄ› pomáhá, ovÅ¡em ono samo nestaÄí. Je potÅ™eba, aby celkový životní styl byl zdravý. Tak naÅ¡emu tÄ›lu prospÄ›jeme nejvíce.

Jak o sebe pečovat

Zdraví máme jenom jedno, a proto by jsme se ke svému tělu měly chovat s úctou a pokorou. Žít zdraví životní styl není žádná ostuda, dává te tím na vědomí, že vám vaše zdraví není lhostejné a jste schopni pro něj něco udělat. Skvělé je pokud ke zdravotnímu stylu přidáte nějaký sport, který vás bude bavit a především naplňovat. Je super mít nějakou aktivitu a nesedět jen doma u televize s pytlíkem chipsu. Ale je to dlouhodobé? A jak si takový styl udržet aby nám naše zdraví sloužilo na stoprocent. 

zdraví

Skvělé je začít spánkem. Spánek je pro naše tělo důležitý. Víte jaký je doporučený spánkoví režim. Je to nějakých osm hodin, které doporučují odborníci, ale klidně se můžete spokojit s šesti hodinami. Pokud trpíte spánkovým deficitem tak vaše tělo je unavené a snižuje se k celkovému výkonu. Dále je doporučeno si držet nějakou zdravou stravu. Určitě není vhodné se cpát například salámy, bučky, pečenýma kolenama. Nikdo neříká že si tohle nemáte dávat, ale všeho s mírou. TO co vaše tělo potřebuje ke zdraví jsou základní živiny a určitě je známe všichni, nebo si je pamatujeme ze školy. Jsou to tuky,cukry,bílkoviny a taky nesmíme zapomenout na vlákninu. 

zdraví

CO pro své zdraví ještě můžeme udělat? No pokud jste kuřáci, tak samozřejmě je to špatné pro vaše zdraví. To vám řekne i malé dítě. Poukazuje se na to snad všude kam se podíváte a určitě jste to slyšeli i od svého doktora. To samé se přiklání i k vysokému množství alkoholu. Ale přeci jedno nebo dvě piva ještě nikoho nezabili, že ano. Jídlo, to je jasné. tučné pokrmy každý den. K tomu patří i nadměrné množství skladkostí a taky nadměrné pití sladkých šťáv nebo energi drinků i kávy. 

Ono to teď vypadá jako by jste nemohli nic na světě. Ale opravdu tomu tak není. Udržet si nějaký zdravotní styl je ze začátku těžké, než si navyknete na nové návyky, může to chvíli trvat. Musíte si uvědomit že tohle děláte pro sebe a hlavně pro vaše zdraví, které máte jenom jedno.