Jak naše zdraví podpořit sportem

Jak naše zdraví podpořit sportem


O tom, že chceme být zdraví, není pochyb. OvÅ¡em to není tak snadné, jak se může zdát. V naÅ¡ich podmínkách mírného pásma na nás pÅ™edevším v podzimním a zimním období Äekají nejrůznÄ›jší virová respiraÄní onemocnÄ›ní, od klasické rýmy pÅ™es chÅ™ipku až po covid. A je jasné, že se jim chceme pokud možno vyhnout. A jedním z nejběžnÄ›jších způsobů je, mimo příjmu vitaminů, také sportování. To je vÅ¡eobecnÄ› považováno za přínosné pro zdraví. Je vÅ¡ak dobré se podívat, zda má skuteÄnÄ› až takový vliv na naÅ¡e zdraví, jak se tvrdí.

 

nemocem je dobré předcházet

 

V první Å™adÄ› je nutné říci, že pravidelný pohyb v dostateÄném množství je skuteÄnÄ› výborným prostÅ™edkem prevence proti celé Å™adÄ› nejrůznÄ›jších civilizaÄních chorob, pÅ™edevším pak kardiovaskulárního systému. Pokud se pravidelnÄ› hýbeme, pak je pravdÄ›podobné, že budeme žít déle a v lepším stavu, než kdybychom jen sedÄ›li. A to je rozhodnÄ› dobré, ovÅ¡em je otázkou, zda nám pomůže také v prevenci proti respiraÄním onemocnÄ›ním.

 

Zde je vhodné se podívat, jak vlastnÄ› tato onemocnÄ›ní vznikají. Dochází k průniku virových Äástic do organismu, kde se zaÄnou množit v plicích a způsobovat zahlenÄ›ní, zánÄ›ty a další komplikace. Je tedy otázkou, zda cviÄení skuteÄnÄ› může s tímto nÄ›jak pomoci.

 

sport je pro zdraví přínosný

 

Je pravdou, že lidé, kteří sportují, jsou obvykle zdravÄ›jší než ti, kteří ne. OvÅ¡em je nutné pÅ™iznat, že tento výsledek není ani tak výsledkem pohybu samotného, jako spíše dalších okolností. Tím prvním je fakt, že vzhledem k prevenci již zmínÄ›ných civilizaÄních onemocnÄ›ní je imunitní systém celkovÄ› v lepším stavu, a tak dokáže s infekcí lépe bojovat.

 

Dále je nutné si uvÄ›domit i to, že tito sportovci, byÅ¥ rekreaÄní, chodí sportovat prakticky za každého poÄasí. Tím si jejich tÄ›lo zvykne i na horší podmínky, a lépe se tak ubrání onemocnÄ›ní. Je to v podstatÄ› stejný princip jako má otužování, byÅ¥ ne tak extrémní.

 

Vidíme tedy, že pravidelné cviÄení rozhodnÄ› pomáhá, ovÅ¡em ono samo nestaÄí. Je potÅ™eba, aby celkový životní styl byl zdravý. Tak naÅ¡emu tÄ›lu prospÄ›jeme nejvíce.