Vlajky pro každou příležitost

Vlajky pro každou příležitost


Pracujete ve Å¡kole a zrovna se s dÄ›tmi uÄíte státy, které patří do EU? MÄ›li byste zájem o zakoupení nÄ›jakých vlajek, které by Vám sloužily nejen k zábavÄ›, ale také k uÄení? DÄ›ti by se tak totiž nauÄily vlajky zemí EU a zároveň byste si díky nim mohli i trochu vyzdobit třídu? Kde ale takovou uÄební pomůcku sehnat, je to vůbec možné? UrÄitÄ› ano! Pokud byste si chtÄ›li objednat vlajky zemí EU, staÄí, abyste nám napsali svou objednávku, dopsali poÄet a své kontaktní údaje a Å¡kolní pomůcka Vám bude zaslána v brzké dobÄ›. Uvidíte, že dÄ›ti budou doslova zářit radostí a budou velice spokojené. Zkuste si tedy nakoupit vlajky u nás, doÄkáte se jistÄ› i zajímavé ceny!

Hodí se i na jednání

Vlajky zemí EU nemusí být vhodné pouze do hodin zemÄ›pisu nebo vlastivÄ›dy. RozhodnÄ› se Vám budou hodit také v hodinách spoleÄenských vÄ›d Äi pÅ™i nÄ›jakých projektových dnech, kdy si dÄ›ti mohou zahrát na zastupitele jednotlivých států a jako jejich velvyslanci budou mít i jejich vlajku. S takovou uÄební pomůckou si užijete mnoho legrace i poznání a s tím Vám velice rádi pomůžeme.