Věhlasná pouť

Věhlasná pouť


Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k, ale hlavnÄ› malé dÄ›ti milují poutÄ›. Já si myslím, že když jsem byla malá holka, tak jsme také chodili vždycky do Hradce nad Svitavou na krásnou pouÅ¥, kam jsem chodila velice ráda. Vždycky jsme tam chodili v sobotu a také v nedÄ›li. A v sobotu tam byly opravdu krásné kolotoÄe a já jsem se vždycky těšila, až si sednu na lodiÄky. Nebo na labutÄ›. JistÄ› si také vzpomínáte na ty populární labutÄ›, které byly vždycky opravdu na každé pouti. Také jsem byla kolikrát na matÄ›jské pouti a také navÅ¡tÄ›vuji poutÄ› v Praze, protože se mi to opravdu hodnÄ› líbí. Také tam obdivuji nÄ›které různé atrakce, které jsou opravdu hodnÄ› zajímavé.

Bojím se ruského kola.

A já si říkám, jak tohle nÄ›kdo vůbec mohl vymyslet, když to tak vezmete, tak vlastnÄ› jakákoliv taková atrakce na pouti musela stát opravdu hodnÄ› penÄ›z a také hlavnÄ› síly a vÄ›domostí. Já opravdu nevím, jestli já osobnÄ› bych si troufla udÄ›lat nÄ›jakou atrakci na pouti, protože bych se bála, že potom ponesu zodpovÄ›dnost za to, kdyby se to rozbilo a tÅ™eba by se nÄ›kdo zranil, nebo nedej bože, kdyby se nÄ›kdo zabil, a to mou vinou, že jsem Å¡patnÄ› postavila nebo zrekonstruovala takovou atrakci na pouti. Musím uznat, že hlavnÄ› právÄ› na ruském kole se stávají různé nehody, takže jsem si Å™ekla, že já sama osobnÄ› bych už na ruské kolo nikdy nevlezla, i když si to ale říkám, tak stejnÄ› tam vždycky jdu, ale celou cestu, co se tam toÄíme, tak se bojím, že se to nÄ›jak rozbije, protože já si stále myslím, že mám smůlu.

Miluji zábavu na pouti.

A pokud mám smůlu, tak se také vždycky bojím chodit na kolotoÄe, a to hlavnÄ› na ruské kolo. Pokud i vás zajímají takové technické vymoženosti, jako jsou tÅ™eba lodiÄky nebo labutÄ› nebo ruské kolo, tak jsem to také doÄetla, že na internetu jsou různé skupiny, kde se lidé o tohle zajímají a pÅ™edávají si zkuÅ¡enosti, jak asi co mohlo vzniknout anebo co bylo tÅ™eba v osmnáctém století, jestli v tom století také byly různé poutÄ› anebo různé zábavné lunaparky a jak se lidé v dřívÄ›jších dobách také dokázali bavit.